Nahradí on-line překladače profesionální překladatele?

12. 10. 2021

Nahradí on-line překladače profesionální překladatele?

Radim Zámec, majitel a jednatel překladatelské agentury meaning.ly s.r.o.

 Když před časem jeden můj dobrý přítel, pracující jako manažer u zahraniční firmy, objevil na  internetu překladač DeepL, reagoval na to parafrází oblíbené hlášky z filmu Pelíšky: „A překladatelé nebudou mít co žrát“. Na první pohled by se zdálo, že má pravdu. Díky rozvoji technologie neuronových sítí a strojového učení jsou dnes překladače jako DeepL či Google Translate schopny poskytnout srozumitelný a poměrně přesný překlad. Pokud však výsledky umělé inteligence podrobíme drobnohledu zkušeného překladatele, zjistíme také řadu nedostatků.

Pojďme si je ukázat na příkladu titulku převzatého ze španělského deníku El País, který jsme nechali přeložit internetovým překladačem. Výsledek můžete posoudit sami: „Sopka La Palma zesiluje výbuchy a vynucuje si evakuaci nových oblastí“[1]. Překlad je sice významově poměrně přesný a srozumitelný, do značné míry však kopíruje strukturu španělské věty, a tudíž v češtině působí nezvykle a kostrbatě. Překladač kromě toho mylně interpretoval vlastní jméno La Palma jako název vulkánu a nikoliv jako označení ostrova, kde k explozi došlo. Lidský překladatel by s textem pracoval kreativněji a výsledek by zněl například takto: „Aktivita sopky na španělském ostrově La Palma zesílila. Úřady evakuují další obce.“ Jak je patrné z navrženého překladu, zkušený profesionál také neopomněl dodat, že ostrov náleží Španělsku, přestože tato informace v originále chybí, neboť český čtenář obvykle není podrobněji seznámen se španělským zeměpisem – podobně jako průměrný Španěl nemá ponětí, kde leží Praděd či Beskydy.

Tím se dostáváme k jednomu ze zásadních bodů, který odlišuje umělou inteligenci od jejího lidského protějšku. Překlad se zhotovuje vždy ke konkrétnímu účel a pro konkrétního čtenáře. Lidský překladatel zná nejen jazyk, nýbrž i cílové publikum, proto je schopen text přizpůsobit cílovému prostředí lépe, než umělá inteligence.

To ale neznamená, že automatický překlad je špatný. Naopak. Je to skvělý nástroj, který však musíme umět správně využívat. Díky aplikacím jako DeepL si můžeme snadno  přeložit cizojazyčné texty, kterým potřebujeme porozumět rychle a které nejsou určeny ke zveřejnění či tisku. Když však potřebujeme přeložit webové stránky, nebo důležitou smlouvu, v níž záleží na každém slovíčku a čárce, je lepší se obrátit na profesionálního překladatele. Také překladatelské agentury, včetně nás, využívají umělou inteligenci, kromě celé řady dalších informačních technologií. Tyto inovace pomáhají překladateli v jeho nelehké práci, podobně jako asistenční systémy usnadňují řízení automobilu. Nedokáží jej však v řadě situací zastoupit. Alespoň prozatím. 

    

[1] (původní španělský titulek: „El volcán de La Palma intensifica las explosiones y obliga a evacuar nuevas zonas“).

 

Novinky - výpis všech